Η οικονομική ανέχεια του κόσμου φαίνεται καθημερινά στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης. Η κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψε τη σημερινή εικόνα στη λαϊκή αγορά της Τούμπας. Η απόγνωση ήταν ζωγραφισμένη όχι μόνο στους καταναλωτές αλλά και στα πρόσωπα των παραγωγών και των εμπόρων που δυσκολεύονται καθημερινά να πουλήσουν τα εμπορεύματά τους αλλά και να καλύψουν τις οφειλές τους στην Εφορία.