Στο Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε να προσφύγει το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με αίτηση ακύρωσης και αναστολής της απόφασης του αν. υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη που προβλέπει την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.