Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο εξυπηρετούνται σταδιακά οι ασθενείς με μεσογειακή αναιμία που μεταγγίζονταν μέχρι σήμερα στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος, καθώς, μετά από τεχνικούς ελέγχους, το κτήριο που στέγαζε το τμήμα μεσογειακής αναιμίας κρίθηκε ακατάλληλο λόγω προβλημάτων στατικότητας. Τις ενστάσεις του εκφράζει ο σύλλογος θαλασσαιμίας, ζητώντας να βρεθεί χώρος εντός του νοσοκομείου Άγιος Παύλος καθώς σε άλλα νοσοκομεία εξυπηρετούνται ήδη πολλοί ασθενείς.