Από το 2015 και μέχρι σήμερα η προστασία και η αποκατάσταση του μνημείου έχει τεθεί σε προτεραιότητα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείο Πολιτισμού, με σαφή και αυστηρά ιεραρχημένο προγραμματισμό δράσεων. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ενημερώνει για την πρόοδο των εργασιών στο ταφικό μνημείο που αποκαλύφθηκε κατά το 2014 στο Λόφο Καστά και αποτελεί μνημείο μεγάλης αξίας και μεγάλης κλίμακας και υψηλών απαιτήσεων ως προς τη διαχείρισή του.