Ανακοίνωση ΟΜΥΛΕ για τον δημόσιο χαρακτήρα του λιμανιού Θεσσαλονίκης