Με προσλήψεις, προσπαθεί να καλύψει το υπουργείο Υγείας τις ανάγκες στο ΕΚΑΒ Χαλκιδικής αλλά και στις άλλες δομές υγείας της περιφέρειας. Αυτό τόνισε ο υπουργός Ανδρέας Ξανθός, απαντώντας σε ερώτηση του ATLAS Κεντρικής Μακεδονίας για το θέμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγάλη καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του σταθμού μας που είχε αποτέλεσμα να καλυφθούν κάποιες ανάγκες στο ΕΚΑΒ Χαλκιδικής, έλαβε το πρώτο βραβείο κοινωνικής εταιρικής ευθύνης στα βραβεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης.