Περίπου δύο μήνες αναμένεται να διαρκέσουν οι εργασίες καθαρισμού του ρέματος Δενδροποτάμου. Περίπου 16.000 τόνοι φερτών υλών – αποβλήτων πρόκειται να απομακρυνθούν και να μεταφερθούν σε ειδικό αδειοδοτημένο ειδικό χώρο εταιρείας που διαχειρίζεται τα επικίνδυνα αυτά υλικά. Ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ ΑΕ, Γιάννης Κρεστενίτης παρακολούθησε τον καθαρισμό και ενημερώθηκε για τη διαδικασία.