Τις δικές της προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει η αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο του θεματικού της συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κεντρική ¨Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Γιώργο Πατούλη, στόχος είναι να γίνουν οι απαραίτητες θεσμικές αλλαγές, που θα οδηγήσουν τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης. Εν τω μεταξύ δήμαρχοι και περιφερειάρχες είναι “στα κάγκελα” για την ψηφοφορία κύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών και για τον λόγο αυτό περιόρισαν τη διάρκεια τους συνεδρίου από τις δύο μέρες στη μία.