Στο Δήμο Θεσσαλονίκης περνούν τέσσερα κτίρια του Α’ Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης, μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής μεταξύ της ΟΛΘ ΑΕ και του Δήμου. Στον Δήμο Θεσσαλονίκης περιέρχονται κατά χρήση τέσσερις χώροι.