Ζωή στο σχεδόν νεκρό real estate δίνει τα τελευταία χρόνια η βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς έχει αρχίσει να παρατηρείται μια κινητικότητα. Μόνο στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται μια ραγδαία αύξηση της μίσθωσης αυτού του είδους με 963 ακίνητα να διεκδικούν σοβαρό ποσοστό από την πίτα της διαμονής. Πολλοί εξακολουθούν να είναι δύσπιστοι απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, ενώ άλλοι το θεωρούν καλή λύση λόγω φορολογίας.