Μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τη δραστική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, μέσω πολυνομοσχεδίου, με τις νέες ρυθμίσεις να τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019. “Δεν έχουμε λεφτά. Αυτός είναι ο λόγος που δεν πληρώνουμε”, απαντούν οι πολίτες και οι επαγγελματίες.