Στον καθαρισμό των ρεμάτων του δήμου Θερμαϊκού συμμετέχει και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τα ειδικά οχήματα της οποίας ανέλαβαν ήδη δράση στο μεγάλο ρέμα της Ν. Μηχανιώνας, στην περιοχή Καρνάγιο. Επιπλέον προχωρούν στον καθαρισμό ρεμάτων, στην παραλία της Επανομής και της Περαίας.