Σε συνέχεια των δράσεων που έχουν στόχο την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας των κατοίκων και δημοτών, ο δήμος Θεσσαλονίκης προσφέρει δωρεάν καρδιολογική εξέταση και ηλεκτροκαρδιογράφημα για τη χορήγηση κάρτας υγείας αθλητή (σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχ.Β 3254/2018), σε παιδιά ανέργων, δικαιούχων ΚΕΑ (κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης) και ανασφαλίστων. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Θεσσαλονίκης επί της οδού Καραϊσκάκη 4 στην Τριανδρία και επί της οδού Μοναστηρίου 53-55 στον 3ο όροφο, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, από τις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 12 Οκτωβρίου και ώρες 9πμ – 2.00 πμ. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313318643/4, 2310509020, 2310509053.