Το ότι η Ελλάδα γερνάει το γνωρίζαμε. Το ότι ο πληθυσμός της μειώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, το γνωρίζουμε και αυτό. Είναι όμως άλλο να το έχεις στο μυαλό σου ως πρόβλημα και άλλο να βλέπεις μπροστά σου τους αριθμούς. Όταν τα μωρά και παιδιά ηλικίας έως 4 ετών γίνονται κατά 86860 λιγότερα μέσα σε μια επταετία, όταν ο πληθυσμός στο πιο «ζωντανό» κομμάτι μιας κοινωνίας –τα άτομα ηλικίας 20 έως 44 ετών- μειώνεται κατά 600.000 άτομα και η μόνη ηλικιακή ομάδα στην οποία καταγράφεται αύξηση είναι αυτή των άνω των 80, το πρόβλημα γίνεται τεράστιο.

 

Η στατιστική αποκαλύπτει τις συνέπειες από την υπογεννητικότητα, από το brain drain, τη φυγή μεταναστών και την φυγή στο εξωτερικό των νέων τόσο για σπουδές όσο και για αναζήτηση θέσεων εργασίας. Τα προβλήματα είναι πολύ συγκεκριμένα και πλέον είναι και άμεσα μετρήσιμα. Το δυστύχημα είναι ότι δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι που σημαίνει ότι η μείωση του πληθυσμού θα συνεχιστεί. Οι επιπτώσεις θα φανούν, στις σχολικές αίθουσες (με μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη) στον χώρο εργασίας (με συνεχή αύξηση της μέσης ηλικίας των εργαζομένων) αλλά και στη συνταξιοδοτική δαπάνη με συνεχή αύξηση του «πληθυσμού» των συνταξιούχων.

Ο πίνακας που αποτυπώνει τη μείωση του πληθυσμού από το 2011 έως σήμερα ανά ηλικιακή ομάδα, έχει ως εξής:

Ηλικιακή ομάδα Πληθυσμός 2011 Πληθυσμός 2018 Μεταβολή
0-4 557.150 470.290 -86.860
5-9 532.350 541.885 9.535
10-14 538.754 534.492 -4.262
15-19 571.559 541.581 -29.978
20-24 641.958 547.434 -94.524
25-29 762.992 583.759 -179.233
30-34 848.386 632.976 -215.410
35-39 842.369 785.829 -56.540
40-44 856.767 802.440 -54.327
45-49 771.387 816.889 45.502
50-54 742.438 764.422 21.984
55-59 670.680 719.441 48.761
60-64 640.889 659.565 18.676
65-69 532.988 608.739 75.751
70-74 550.008 539.234 -10.774
75-79 487.574 451.318 -36.256
80-84 346.963 391.088 44.125
85+ 228.180 349.783 121.603
Σύνολο 11.123.392 10.741.165 -382.227

Τα τρία βασικά προβλήματα που προκύπτουν από τους αριθμούς είναι τα εξής:

  1. Πρόβλημα πρώτο η αποφυγή των γεννήσεων. Όταν από το 2011 οι γεννήσεις έχουν φτάσει να είναι λιγότερες από τους θανάτους, ήταν θέμα χρόνου να καταγραφεί και η κατακόρυφη μείωση στον πληθυσμό των μωρών. Μετράμε μόλις 470.290 παιδιά έως 4 ετών όταν το 2011 ήταν 557.150. Να γιατί αποφασίστηκε να μην δοθούν περισσότερα χρήματα από το υπερ-πλεόνασμα για δημιουργία περισσότερων θέσεων στους παιδικούς σταθμούς. Διότι χρόνο με τον χρόνο, γίνονται ολοένα και λιγότερες οι απαιτούμενες θέσεις.
  2. Πρόβλημα δεύτερο, η φυγή εκπαιδευμένου και νέου σε ηλικία εργατικού δυναμικού. Μέσα στην 7ετία «χάσαμε» 94.524 άτομα ηλικίας 20 έως 24 ετών, 179.233 άτομα ηλικίας 25 έως 29 ετών, 215.410 άτομα ηλικίας 30 έως 34 ετών και 56.540 άτομα ηλικίας 35-39 ετών. Όταν ο πληθυσμός της χώρας που βρίσκεται στην πιο παραγωγική ηλικία (και από εργασιακής άποψης αλλά και άποψη δημιουργίας οικογένειας) δεν είναι να απορεί κανείς ούτε γιατί μειώνεται η παραγωγικότητα της εργασίας ούτε για τον λόγο για τον οποίο δεν γεννιούνται πλέον μωρά. Η απάντηση είναι πολύ απλή: φεύγουν οι… αρμόδιοι. Το γιατί φεύγουν, έχει ήδη απαντηθεί: brain drain, σπουδές στο εξωτερικό με στόχο την αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης αλλά και μείωση μεταναστών, φαινόμενο που συνδέθηκε κατά κύριο λόγο με την κατάρρευση της οικοδομής. Μόλις τα τελευταία δύο χρόνια καταγράφεται και πάλι θετικό ισοζύγιο στους μετανάστες και αυτό είναι αποτέλεσμα της κατακόρυφης αύξησης των φιλοξενούμενων στα κέντρα υποδοχής που έχουν στηθεί ανά την ελληνική επικράτεια.
  3. Πρόβλημα τρίτο η γήρανση του πληθυσμού. Όταν τα άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών αυξάνονται κατά 121.603 μέσα σε επτά χρόνια και φτάνουν από τα 228.180 στα 349.783, μπορεί να αντιληφθεί την επίπτωση στην ηλικιακή πυραμίδα ειδικά σε συνδυασμό με τη μείωση των γεννήσεων. Η αύξηση στην πάνω κλίμακα, δεν θα σταματήσει καθώς μεγάλη αύξηση παρατηρείται και στα άτομα ηλικίας 80 έως 84 ετών οι οποίοι έφτασαν αισίως στους 391.088 από 346.963 το 2011.

fpress.gr