Στα 100 χρόνια από την ίδρυση της κοινότητας Λόφου ήταν αφιερωμένες οι φετινές πολιτιστικές εκδηλώσεις του συλλόγου “Ζιάζιακος”. Στο πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο “Εισοδικά 2018” συμμετείχαν χορευτικά τμήματα από τρεις πολιτιστικούς συλλόγους.