Αν και οι αντισεισμικοί κανονισμοί στη χώρα μας είναι από τους πιο σύγχρονους παγκοσμίως, τα κτήρια της Θεσσαλονίκης είναι “ευάλωτα” στο ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από τον μεγάλο σεισμό της πόλης.