Όλο και περισσότερα είναι τα κτήματα στα οποία ο καρπός της ελιάς Χαλκιδικής αρχίζει και εμφανίζει σαπίσματα. Τα σαπίσματα αυτά, εξαπλώνονται σε ένα μεγάλο μέρος του καρπού, που είναι πάνω στα δέντρα, ενώ οι παραγωγοί και οι γεωπόνοι, θεωρούν, ότι οι καρποί αυτοί προφανώς θα πέσουν σύντομα στο έδαφος.