Την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί το δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες» διάρκειας 8 ωρών, που διοργανώνει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής (Πολυτεχνείου 58, Πολύγυρος, 2ος όροφος) από τις 14.00 έως τις 20.00.

Το σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με τον εθνικό φορέα ENTERPRISE GREECE και την Επιμελητηριακή Αστική Εταιρία Χαλκιδικής «ΕΠ.ΑΝ.ΕΧ» στα πλαίσια της στήριξής τους στις τοπικές, εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις αλλά και των εξαγωγέων της Χαλκιδικής που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και αφορά τα ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου.

Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου), είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας (υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού) για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών.

Στο Σεμινάριο αναλύονται όλες οι ενέργειες και τα σωστά βήματα που πρέπει να κάνει ο υποψήφιος εξαγωγέας, ώστε να αποφευχθούν χάσιμο χρόνου, χρημάτων κλπ. από λάθος κινήσεις λόγω άγνοιας.

Στην ύλη του σεμιναρίου ενδεικτικά περιλαμβάνονται και αναλύονται τα παρακάτω θέματα:

– Δημιουργία – κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.

– Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος (από πλευράς της marketing διάστασής του) δηλ. design, συσκευασία (περιέκτης, ετικέτα), πιστοποιήσεις.

– Σήμανση προϊόντων – barcode κλπ.

– Δημιουργία επικοινωνιακών εργαλείων.

– Επιλογή ξένων αγορών και προσαρμογή των προϊόντων σε αυτές.

– Μεθοδολογία εξεύρεσης πελατών στις αγορές – στόχους.

– Δράσεις που απαιτούνται για την εξεύρεση πελατών.

– Αναφορά σε Διεθνείς Εκθέσεις (τρόπος επιλογής της κατάλληλης Έκθεσης και βήματα οργάνωσης).

– Αναφορά σε Β2Β συναντήσεις και τρόπος σωστής προετοιμασίας τους.

– Τρόπος συζήτησης με τους υποψήφιους πελάτες, θέματα κατάρτισης εμπορικών συμφωνιών.

– Τι περιλαμβάνει μια εμπορική συμφωνία.

– Τρόποι παράδοσης – χρήση Διεθνών εμπορικών όρων.

– Τρόποι πληρωμής – συνεργασία με τράπεζες.

– Ασφαλίσεις φορτίων – πελατών.

– Κοστολόγηση εξαγόμενου προϊόντος, θέματα Φ.Π.Α. εξαγωγών.

– Συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγών κλπ.

– Ιδιαιτερότητες – ειδικό καθεστώς εξαγωγών σε τρίτες χώρες σχετικά με έλεγχο και πιστοποίηση φορτίων (έκδοση ειδικών πιστοποιητικών κλπ.)

– Χρήση κατάλληλων βάσεων δεδομένων για άντληση χρήσιμων στοιχείων. Αξιοποίηση των εμπορικών μας ακολούθων.

Μετά τη λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν στους συμμετέχοντες βεβαιώσεις συμμετοχής.