Στις 10 Οκτωβρίου ξεκινά η συγκομιδή ακτινιδίων της ποικιλίας Hayward υποχρεωτικά σε όλη τη χώρα. Για τις υπόλοιπες ποικιλίες ακτινιδίων δεν θα εκδίδονται πλέον αποφάσεις έναρξης συγκομιδής από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιφέρειας.