Έως και 500.000 ευρώ μπορεί να φτάσει το ποσό του προγράμματος για τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων ανά έτος θα φτάνει τα 5 εκατ. περίπου, οπότε έως το 2023 θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις έως και 25 εκατ. ευρώ.