Στην διάθεση πίστωσης του ποσού των 9.000.000 ευρώ προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου όπως τονίζεται να πιστωθούν υπόλοιπα για γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα προηγουμένων ετών. Πρόκειται ουσιαστικά για ένας μέρος του κονδυλίου 60 εκατ. ευρώ το οποίο περιμένουν εδώ και καιρό οι αγρότες.