Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» στο πλαίσιο της Zootechnia 2019, διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Επιστημονική και πρακτική υποστήριξη της αιγοπροβατοτροφίας από το Πρόγραμμα Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά». Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα βρίσκεται υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Rutgers, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και υλοποιείται μέσω αποκλειστικής δωρεάς από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.