Ποσό ύψους 17 εκατ. ευρώ επιστρέφεται στους Έλληνες αγρότες από το αποθεματικό κρίσης της ΕΕ, που δεν χρησιμοποιήθηκε για το 2018, στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Το μεγαλύτερο ποσό, πάντως, θα επιστραφεί στους Γάλλους παραγωγούς, το οποίο ανέρχεται σε 89,9 εκατ. ευρώ, και εν συνεχεία στους Γερμανούς με το ύψος του να φτάνει τα 59,1 εκατ. ευρώ.