Ο αγροτικός τομέας θα συνεχίσει να συμβάλλει στη βιώσιμη χρήση όλων των πόρων του, καθώς μία από τις κύριες προτεραιότητες στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΑΠ είναι η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων. Τι υπογράμμισαν οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις COPA KAI COGECA για την ευφυή γεωργία.