Το ρητό η ισχύς εν τη ενώσει ακολούθησαν οι συνεταιρισμοί στην Πιερία και δημιούργησαν μια κοινοπραξία προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσίες ανωτάτου επιπέδου και σύγχρονες στον αγρότη της περιοχής. Οι αγρότες αυτό το διάστημα προσέρχονται προκειμένου να υποβάλουν τις δηλώσεις τους στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων, το ΟΣΔΕ, μέχρι τις 15 Μαΐου.