Κινητοποιήσεις υγειονομικών για τις ελλείψεις στα νοσοκομεία