“Έχουμε κόψει ακόμα και είδη διατροφής, πόσω μάλλον να σκεφτούμε άλλες αγορές”, δηλώνουν στην κάμερα του ATLAS Κεντρικής Μακεδονίας δημότες των Αμπελοκήπων. Τα εισοδήματά τους κατά την περίοδο της οκταετούς οικονομικής κρίσης έχουν μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να επιδίδονται συνεχώς στο κυνήγι προσφορών.