ΜΑΡΔΑΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΣΤΟΧΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ