Με επιτυχία στέφθηκε η 11η Συνάντηση Παιδικών Χορευτικών ομάδων Μακεδονίας

Με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων που ο αριθμός τους ξεπέρασε κάθε προηγούμενη χρονιά ολοκληρώθηκε η 11η Συνάντηση Παιδικών Χορευτικών ομάδων Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 10 έως και την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 και οργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Μάμα σε συνεργασία με το Ε.ΠΟ.Κ.Α.Μ. και το Δήμο Ν.Προποντίδας.

Η Συνάντηση των Παιδικών Χορευτικών Ομάδων Μακεδονίας δίνει την ευκαιρία σε Πολιτιστικούς Συλλόγους που διατηρούν παιδικές χορευτικές ομάδες, να δείξουν τη δουλειά τους και οι μικροί χορευτές να συναντηθούν και να γνωρίσουν τους χορούς και τα τραγούδια άλλων περιοχών.

Φέτος στη συνάντηση φιλοξενήθηκαν χορευτικές ομάδες από την Κύπρο με τη συμμετοχή του Μουσικοχορευτικού Λαογραφικού ομίλου “Η Βούρκα” από το Μένοικο, του Λαογραφικού ομίλου Κοράκου και του Μουσικοχορευτικού Συγκροτήματος “Άγιος Μάμας”.