Νέα προεδρεία και μέλη επιτροπών στα αυτοδιοικητικά όργανα