Στον ορισμό νέων αντιδημάρχων και εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων προχώρησε ο δήμος  Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Με απόφαση του δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρου Κυρίζογλου ως νέοι αντιδήμαρχοι και  εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για το από 11.7.2018 έως 31.8.2019 χρονικό διάστημα ορίστηκαν οι εξής:

Α. Αντιδήμαρχοι

 1. Αποστολίδου Μαρία – Οικονομικών.
 2. Εμεινίδης Αναστάσιος – Αθλητισμού και νέας γενιάς.
 3. Κωνσταντίνου Κυριάκος – Πρασίνου.
 4. Μανωλόπουλος Βασίλειος – Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας.
 5. Κεσόγλου Παύλος – Πολιτισμού και Εθελοντών.
 6. Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος – Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Ιθαγένειας.

Β. Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 • Καρράς Ευστράτιος και Σιδηρόπουλος Σάββας σε θέματα του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Παναγιωτίδης Γαβριήλ σε θέματα του τμήματος Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής.
 • Γρούγιος Ηλίας και Γυμνόπουλος Κοσμάς σε θέματα Παιδείας.
 • Κουσενίδης Αλέξανδρος σε θέματα ΑμΕΑ.
 • Σουσλόγλου Νικόλαος σε θέματα της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης των Πολιτών.
 • Μεζίκης Βασίλειος σε θέματα Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου.
 • Ναλπαντίδου Αφροδίτη και Ιωαννίδης Εμμανουήλ σε θέματα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
 • Γεώργιος Κατζικάς σε θέματα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
 • Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία σε θέματα Πολιτισμού και Εθελοντών.

  ΠΗΓΗ: dailythess.gr