Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης προχωρά σε ριζική αναδιάρθρωση των τριών βασικών λεωφορειακών γραμμών κορμού του ΟΑΣΘ με βασική στόχευση να αυξηθεί η συχνότητα και να ενισχυθεί η αξιοπιστία των δρομολογίων στις τρεις βασικότερες λεωφορειακές γραμμές. Την ίδια ώρα το επιβατικό κοινό εκφραζει τα παράπονά του για τις μεγάλες καθυστερήσεις σε αρκετά δρομολόγια. Το μεγαλύτερο όφελος από την πρόταση αναδιάρθρωσης των συγκεκριμένων λεωφορειακών γραμμών είναι η ενίσχυση της συχνότητας και της αξιοπιστίας των δρομολογίων.