Ως εθνικό μας προϊόν θέλει να κατοχυρώσει τον γύρο ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος, καθώς έχει ήδη καταθέσει φάκελο στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την καταχώριση του «ελληνικού γύρου» ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη στο ενωσιακό Μητρώο της ΕΕ. Μετά τη φέτα και το γιαούρτι, ο γύρος μπαίνει και αυτός στην συγκεκριμένη λίστα με τους Έλληνες και ξένους καταναλωτές να τον έχουν βάλει ήδη στις καρδιές τους.