Παρουσιάζεται ο νέος κομματικός σχηματισμός “ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ-ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ”