Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Βέλτιστη χρήση νερού» διοργάνωσαν  η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.», σε συνεργασία με την Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης  το Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας «ΓΕΩΤ.Ε.Ε.» και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης «Δ.Ε.Υ.Α.» των Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης και Πυλαίας-Χορτιάτη, στο χώρο του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ.Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου Best Water Use , που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020».