Με 6 βασικές αλλαγές κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17 Σεπτεμβρίου το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Σύμφωνα με όσα αναφέρεται σε αυτό για την απλοποίηση της υποβολής αιτήσεων, αδειοδοτήσεων, ελέγχων και άλλων διοικητικών πράξεων δημιουργείται στο υπουργείο ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον «Έλεγχο και Λειτουργία των Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων».