ΠΟΣΟΙ ΜΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ