Προσπάθειες για την ενίσχυση του συνεδριακού τουρισμού