Ανάμεσα σε «συμπληγάδες» βρίσκονται περίπου οι μισές ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου της μεταποίησης στις τέσσερις περιφέρειες του βορειοελλαδικού τόξου. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) που διενεργήθηκε με την υποστήριξη της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ για την περίοδο 2000-2017. Συγκεκριμένα, σε σύνολο 746 μεταποιητικών επιχειρήσεων, οι 58 χαρακτηρίζονται με χρηματοοικονομικούς όρους ως «ζωντανές-νεκρές», καθώς ουσιαστικά «φυτοζωούν» με δανεισμό, αυξάνοντας διαρκώς τα χρέη τους, οι 79 εκτιμάται ότι μόλις και μετά βίας καταφέρνουν να επιβιώνουν, οι 78 καταγράφονται ως μέτριου ρίσκου και οι 139 ως υψηλού.