ΣΕ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΘ