Σε μνημόνιο συνεργασίας προχώρησαν η Παρευξείνια Τράπεζα και το Ταμείο Διεθνούς Ανάπτυξης του ΟΠΕΚ στοχεύοντας στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των χωρών του Ευξείνου Πόντου, με τη χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα, εμπορικών συναλλαγών και επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων.