“ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ” ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΠΡΩΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ