Διαμορφώνεται στα 8,1 ευρώ το στρέμμα η εξισωτική αποζημίωση για τις μειονεκτικές περιοχές που οριοθετήθηκαν στο νέο χάρτη, οι οποίες μέχρι σήμερα λάμβαναν 9,5 ευρώ, Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Agronews, το ποσό αυτό να αφορά τις αιτήσεις από το 2019 και μετά.