Η αποχέτευση, η κατάσταση των δρόμων, η καθαριότητα, αλλά και οι συχνές διακοπές στην ηλεκτροδότηση δεν απασχολούν μόνους τους μεγάλους αλλά και τους νέους στον Δήμου Θερμαϊκού. Τους συναντήσαμε στα στέκια που συχνάζουν και προσπαθήσαμε να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες τους για θέματα που αφορούν τον τόπο τους. Επίσης τους ρωτήσαμε αν γνωρίζουν τον δήμαρχο τους και με ποιο κριτήριο θα επιλέξουν στις ερχόμενες αυτοδιοίκητες εκλογές