Μειωμένη συνεχίζει να είναι η κίνηση στις λαϊκές αγορές. Η κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας, βρέθηκε στη λαϊκή αγορά της Σίνδου και μίλησε με εμπόρους και παραγωγούς, οι οποίοι εμφανίζονται απογοητευμένοι από την εικόνα που παρουσιάζει, αν και κρατούν σε χαμηλά επίπεδα τις τιμές.