Συνεχίζονται οι κινητιποιήσεις για τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ