Το κοινωνικό μέρισμα και τα κριτήρια για να το λάβει κανείς, δεν ικανοποιούν τους πολίτες Μιλώντας στην κάμερα του Ατλας Κεντρικής Μακεδονίας, τονίζουν πως πολλές οικογένειες μένουν εκτός και ας το έχουν ανάγκη. Παράλληλα επισημαίνουν πως η λύση στο πρόβλημα της κοινωνίας δεν είναι το μέρισμα, αλλά να ανοίξει η αγορά εργασίας.