Ένα ερώτημα που τίθεται συχνά είναι το «τι έχει κάνει για εμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση;». Έτσι, με στόχο να ενημερωθούν οι πολίτες και να έρθουν πιο κοντά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιούργησε μία ιστοσελίδα που παρουσιάζει με απλό και λεπτομερή τρόπο τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε Περιφέρεια των κρατών-μελών της.