Ο κάθε κατ’ επάγγελμα αγρότης για να δικαιούται έκπτωση φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ θα πρέπει να έχει εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες για τις αγορές αγαθών, ανάλογα με το εισόδημα του. Αυτό αναφέρει το σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα.