Με τη σφραγίδα του διεθνούς ψηφιακού δικτύου επιχειρηματικής διασύνδεσης και με τη συμμετοχή κορυφαίων ξένων τραπεζικών στελεχών, από 14 τραπεζικούς ομίλους, ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί αύριο η επιχειρηματική αποστολή Go in Thessaloniki, που διοργανώνει η Eurobank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Πρόγραμμα Επιχειρηματικών Αποστολών Go International». Το Go In Thessaloniki υποστηρίζεται φέτος και με πλήθος συμμετοχών από το Trade Club Alliance, ενώ η επιλογή της Θεσσαλονίκης επιδιώκει να αναδείξει τη δυναμική της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας στη Βόρεια Ελλάδα.